Nyheter
2021-02-12

Bonnier Healthcare förvärvar polska Grupa Rx

Idag blev det klart att Bonnier Healthcare förvärvar polska Grupa Rx, ett bolag med cirka 15 anställda som erbjuder produkter och tjänster gentemot den polska läkarkåren. Huvudprodukten är ett stängt digitalt forum med cirka 82 000 registrerade läkare.

Affären görs som ett steg i att stärka Bonnier Healthcares position i Polen och ligger i linje med gruppens strategi om att expandera i Europa. Målet är att skapa en stark positionering inom den polska sjukvårdssektorn, och fokus ligger på att utveckla och lansera utbildnings- och diagnosstödsprodukter, samt vara en stark annonspartner till läkemedelsindustrin.

Bonnier Healthcare är resultatet av en kraftsamling inom Bonniers verksamheter för vård och life science och erbjuder kvalificerade informations-, data och utbildningstjänster mot läkemedelsindustrin, vården, patienter och dess anhöriga.