Nyheter
2022-05-09

Fastighetsbolaget Hemmaplan, som majoritetsägs av Bonnier Fastigheter, blir ny ägare av Gottsunda centrum som ligger strax utanför Uppsala.

Intresset för att köpa var stort, men valet föll på Hemmaplan eftersom de har erfarenhet av liknande fastigheter och bedöms ha kompetens för att vidareutveckla Gottsunda centrum på ett ansvarsfullt sätt.  

9 maj skrevs avtal mellan Uppsala Stadshus AB och fastighetsbolaget Hemmaplan, som blir ny ägare av Gottsunda centrum till ett överenskommet fastighetsvärde om 515 miljoner kronor.

Hemmaplan har som inriktning att investera i och utveckla centrumfastigheter i stadsdelar med socioekonomiska utmaningar. Ambitionen är att driva positiv samhällsutveckling, med och för människor som bor och är verksamma i området.  Målsättning att alla ska kunna växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma. Bolaget äger sedan tidigare 50% av Rosengård Centrum.

I samverkansavtalet med Uppsala kommun ingår att se till att fortsätta utveckla Gottsunda i nära samverkan med Uppsala kommun. Hemmaplans plan är bland annat att skapa fler mötesplatser, satsa på lokala entreprenörer och erbjuda ett bredare mat- och restaurangutbud för ett mer levande centrum. 

– Vi ser fram emot att få vara med och utveckla Gottsunda genom Gottsunda Centrum, tillsammans med Uppsala kommun, andra lokala aktörer och framför allt människor som bor och är verksamma i Gottsunda. Vi vill bli en samverkande kraft för att stärka områdets utveckling där vi kan skapa momentum för lokala entreprenörer att växa, säger Cecilia Safaee, vd för Hemmaplan. 

Bonnier Fastigheter äger 93,3% av Hemmaplan. Övrigt ägs av Brunnswick Real Estate och Ulf Jonsson.