Nyheter
2023-05-11

Bonnier Ventures byter namn till Bonnier Capital

Bonnier Ventures byter namn till Bonnier Capital som en del av ett beslut att bredda verksamhetens investeringsfokus. Bonnier Capital kommer fortsättningsvis att investera i större företag med tydligt påvisad tillväxt. Samtidigt sammanslår man Bonnier Groups verksamhet för direktinvesteringar i tidiga, tillväxt- och senare skeden med verksamheten för fondinvesteringar i ett bolag.

– Den nya identiteten, Bonnier Capital, representerar vår investeringsverksamhet där vi hoppas kunna tydliggöra vårt starka erbjudande som en långsiktig investerare för tillväxtorienterade företag – och stärka det värde vi bidrar med till hela koncernen, säger Erik Haegerstrand, vd för Bonnier Group.

Bonnier Capital är ett helägt dotterbolag till Bonnierkoncernen och investerar i lovande företag inom branscher som påvisar strukturell tillväxt, speglar koncernens kärnvärden och där Bonnier kan bidra med betydande värde. Fria från begränsningarna av en fondstruktur kan Bonnier Capital bidra med både finansiellt kapital och ett nätverk genom sin relation med Bonnier Group. Sedan starten 2016 har Bonnier Capital investerat i framstående företag som Acast, Doktor.se, Natural Cycles och Toca Boca och tillgångarna under förvaltning uppgår för närvarande till cirka 3 miljarder SEK.

– Vi ser fram emot att ta nästa steg med vår investeringsverksamhet och genom Bonnier Capital kommer vi att kunna stödja ett bredare spektra av framgångsrika företag samtidigt som vi fortsätter att utveckla och vårda vår befintliga investeringsportfölj. Bonnier Group har för närvarande en nettokassa på över 5 miljarder SEK och Bonnier Capital spelar en viktig roll i hur detta kapital bäst bör fördelas och investeras framgent för starkast möjliga tillväxt, säger Erik Haegerstrand.