Nyheter
2016-05-13

Jens Müffelmann ny i Bonnier AB:s styrelse

– Med sin erfarenhet från Axel Springers transformation och från ett stort antal framgångsrika digitala förvärv och investeringar, är Jens Müffelmann ett mycket värdefullt tillskott till Bonnier AB:s styrelse, säger Erik Haegerstrand, ordförande i valberedningen och vd i Bonnier Holding.

Jens Müffelmann har under de senaste 15 åren varit en nyckelperson i arbetet med att driva Axel Springers utveckling från en historisk bas i dagstidningar och magasin till att bli Europas ledande digitala medieaktör. I bolagets amerikanska verksamhet, som Jens Müffelman leder, finns bland annat affärsnyhetssajten Business insider, vars nordiska edition drivs av Bonnier Business Media, och investeringar i Airbnb, Mic och Thrillist med flera.

– Jens Müffelmann, tillsammans med fjolårets tillskott Peder Bonnier och Kerstin Mogull, tillför styrelsen värdefulla insikter inom digital medieutveckling och ett fördjupat internationellt perspektiv som stärker Bonniers fortsatta transformationsarbete, säger Erik Haegerstrand.

I Bonnier AB:s styrelse ersätter Jens Müffelmann Pontus Bonnier som har avböjt omval efter många år som ledamot och förste vice ordförande. Pontus Bonnier kvarstår som ledamot i moderbolaget Bonnier Holdings styrelse.


Om Jens Müffelmann

Jens Müffelmann har arbetat på Axel Springer sedan 1997, bland annat som strategichef. 2014 blev han vd för Axel Springer Digital Ventures och från januari 2016 är han även chef för bolagets amerikanska verksamhet. Han har doktorerat i organisationsvetenskap vid Universität der Bundeswehr i ett forskningsprojekt i samarbete med Columbia University, och har en MBA från Fordham University i New York samt en ingenjörsexamen från Berlins tekniska universitet.

Med svensk mor och fullgjord svensk militärtjänst har han även en stark personlig koppling till Sverige.