Nyheter
2013-04-11

Lehtiapaja.fi till Mediafy

Mediafy som är Nordens största återförsäljare av prenumerationer via sina sajter Tidningskungen.se, Bladkongen.no och Lehtikuningas.fi har stärkt sin position genom att förvärva den finska konkurrenten Lehtiapaja.fi.

Bolaget har historiskt alltid växt via förvärv, 2007 köpte man Tidningsbutiken.se som då var den tio gånger större svenska konkurrenten och 2009 köpte man Blablabla.no för att stärka den norska marknaden.

– Fristående är Lehtikuningas och Lehtiapaja budgeterade till att sälja 55 000 respektive 80 000 prenumerationer 2013. Genom att slå ihop verksamheterna och effektivisera konkurrentens volymer genom vårt IT-system samt att använda deras kunddatabas på ett smartare sätt tror vi oss nå en omsättning på 180 000 prenumeranter i Finland i 2013, en ökning med över 30 %, säger Mediafys VD Johan Sundström.

– Affären landar bra i tiden då vi just nu rullar ut vår nya produkt FLEX i de nordiska länderna. Genom att bli mer än dubbelt så stora i Finland så har vi större incitament att även snabba på utvecklingen av FLEX digitala plattform.

Det har förts diskussioner med Lehtiapaja.fi i över ett halvår.

– Affären är strategisk viktig då erfarenheter från tidigare förvärv är att när Mediafy når över en viss volym på en marknad så får man ut mycket mer av allt, framför allt varumärkesmarknadsföring som tillexempel TV-reklam. Uppköpet möjliggör även större och slagkraftigare kampanjer åt tidningsförlagen, säger Johan Sundström.