Nyheter
2012-09-12

Ny VD för Bonnier Solutions

Bonnier Solutions har under 4 år arbetat intensivt med att överta driften av ekonomi- och lönefunktionerna för merparten av Bonnier AB:s dotterbolag i Norden. När detta arbete nu avslutas lämnar Patrik Hjelmberg – som framgångsrikt har utfört uppdraget att projektera och etablera shared services organisationen – bolaget och blir direkt underställd Bonnier AB:s CFO Göran Öhrn.

Bonnier Solutions går nu in i en ny fas, med fokus på effektivitet och konsolidering. Till ny VD utses Åsa Thunberg, idag Financial Manager på Bonnier AB.