Nyheter
2013-08-30

Symboliskt samarbete

TV4 och SVT gör gemensam sak kring sina tillgänglighetstjänster, och lanserar idag gemensamma symboler för sina tjänster textning, teckenspråkstolkning, uppläst text och syntolkning. Symbolerna kommer att användas både i tv-rutan, tablåerna och på webben.

Kanalerna kommer också att göra det enklare att välja till svensk textning via text-tv. Olika kanaler har i dag textning på olika text-tv-sidor. Efter årsskiftet kommer TV4- och SVT-tittarna att kunna få programmen textade via text-tv-sidan 199 oavsett kanal.

– När vi började med TV4-tolken för 1,5 år sedan var målet att öka tillgängligheten för syn- och hörselskadade – utan dyra hjälpmedel eller på andra sändningstider.  Att det här arbetet nu sprider sig över kanalgränserna är ytterligare ett steg i rätt riktning, säger TV4-Gruppens kommunikationsdirektör Åsa Jamal.

TV4 har en stor bredd av syn- och teckenspråkstolkade program, där Idol, Maria Wern, Sveriges mästerkock, Gladiatorerna, Kalla fakta och Äntligen hemma bara är några av titlarna. TV4-tolken, där många av TV4:s egenproducerade primetime-program teckenspråkstolkas lanserades under vintern/våren 2012. Alla förinspelade program textas på text-tv-sidan 890, och dessutom livetextas 19- och 22-nyheterna måndag-fredag, samt höstens direktsända Idolsändningar. TV4 tilldelades under 2012 Unga Synskadades utmärkelse Ögonstenen för sitt arbete med att tillgängliggöra sändningar för tv-tittare med nedsatt syn eller hörsel. TV4-tolken finns på www.tv4.se/tv4tolken.