Nyheter
2017-04-20

TV4 tar hem Nyheterna

TV4 tar hem Nyheterna när Bonnier Broadcasting accelererar omställningsarbetet

TV4Nyheterna flyttar tillbaka in i hjärtat av verksamheten och Nyhetsbolaget avvecklas som bolag. Det är några av de stora förändringarna i det omställningsprogram som Bonnier Broadcasting presenterade för medarbetarna idag. Enligt förslagen fördjupas integrationen av affärsområdets olika delar ytterligare för att öka tempo och tydlighet, samtidigt som alla kostnader ses över. Totalt ska förändringarna i inriktningsbeslutet ge effekter på närmare 400 miljoner kronor på årsbasis och omkring ett nittiotal tjänster berörs i hela affärsområdet. Det övergripande målet är att långsiktigt säkra den publicistiska verksamheten på en mediemarknad i fortsatt snabb förändring. 

Läs pressmeddelandet från TV4 här.