Nyheter
2021-04-06

Ändrad bolagsstruktur för Bonnier News Local

I samband med att Bonnier News och Amedia tillsammans förvärvade Hall Media våren 2020 skapades affärsområdet Bonnier News Local. Affärsområdet består idag av bolagen Bonnier News Local AB (f.d. Mittmedia), Hall Media samt HD-Sydsvenskan.

Bonnier News Local AB, som samägs av Bonnier News (80%) och Amedia (20%), står som ägare till Hall Media. Ägarskapet i HD-Sydsvenskan delas mellan Bonnier News och minoritetsägaren danska JP/Politikens Hus.

Nu görs bolagsstrukturen om och Bonnier News Local AB tar över Bonnier News ägande i HD-Sydsvenskan. Bonnier News Local AB blir på detta sätt moderbolag till både Hall Media och HD-Sydsvenskan.

Bolagen inom affärsområdet Bonnier News Local arbetar redan idag som en operativ enhet, och genom förändringen av ägarförhållandena knyts nu enheterna samman även legalt. Den ändrade bolagsstrukturen förstärker också Bonnier News partnerskap med Amedia, detta rustar för framtiden och påskyndar den digitala transformationen av svensk lokaljournalistik.