Anders Eriksson, vd Bonnier News och Stefan Björkman, vd Föreningen Konstsamfundet. Foto: Konstsamfundet

Anders Eriksson, vd Bonnier News och Stefan Björkman, vd Föreningen Konstsamfundet. Foto: Konstsamfundet

Nyheter
2023-06-01

Bonnier News blir majoritetsägare i Hufvudstadsbladet

Bonnier News, genom Dagens Nyheter, samt den finländska föreningen Konstsamfundet ingår ett strategiskt avtal om långsiktigt samarbete gällande de tre tidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland. Genom en nyemission utvidgas ägarbasen i ägarbolaget KSF Media så att Bonnier News äger 51 procent av bolaget, medan Konstsamfundet äger 49 procent.

– Hufvudstadsbladet är den viktigaste rösten på svenska i Finland. Vi tror att våra erfarenheter från digitalisering av nyhetsmedier kan bidra med att ge HBL nödvändig kraft framåt, säger Peter Wolodarski, chefredaktör och affärsområdeschef för Dagens Nyheter.

– Samarbetet säkrar en stark, modern och opinionsbildande finlandssvensk medieröst också i framtiden. På det här sättet kan vi ge Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland ännu bättre möjligheter att satsa på det redaktionella innehållet och dess utveckling, säger Gunvor Kronman, Konstsamfundets styrelseordförande.

Peter Wolodarski blir styrelseordförande i det gemensamma bolaget, som framgent ingår i affärsområdet Dagens Nyheter. Han konstaterar att DN och Bonnier News kan bidra med resurser inom publicistik, tech, produkt- och affärsutveckling.

– DN:s framgångar på den svenska marknaden har grundat sig i att vi satt journalistiken i centrum. Hufvudstadsbladet är redan inne på en liknande resa, men som ägare kommer vi kunna tillföra resurser och erfarenheter som förhoppningsvis gör tidningen ännu starkare. Det känns särskilt angeläget i en tid då Finland och Sverige närmar sig varandra, säger Peter Wolodarski. 

De tre tidningarna – Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland – kommer att förbli journalistiskt självständiga med en egen ansvarig utgivare och den redaktionella ledningen kommer också fortsättningsvis att finnas på redaktionerna i Finland. 

För Bonnier News har samarbetsavtalet också en klar kulturell dimension.

– Bonnier News är en långsiktig ägare med en grundmurad tro på värdet i det fria ordet och den oberoende journalistiken.  Vi ser att främjandet av den finlandssvenska kulturen och det svenska språket i Finland är essentiellt. Vi har en stark tro på att vi genom ett samägande med Föreningen Konstsamfundet kan bidra till att trygga Hufvudstadsbladets, Västra Nylands och Östnylands utgivning långsiktigt och skapa värden för båda parter. Om vi lyckas får det en avgörande betydelse för den svenska rösten i Finland, säger Anders Eriksson, vd Bonnier News. 

Föreningen Konstsamfundet äger sedan många år de tre tidningarna och har årligen bidragit med mellan 2,5 och 3,5 miljoner euro till KSF Media. Stödet från Konstsamfundet kommer fortsätta vara på motsvarande nivå också efter att samarbetet med Dagens Nyheter har etablerats.

– I och med samarbetet riktar Konstsamfundet stödet vi ger till HBL Media till journalistik och innehållsproduktion, och inte i ökande grad till investeringar i teknologi och digitalisering, säger Stefan Björkman, vd Konstsamfundet.

Avtalet och det tilltänkta samarbetet kräver godkännande av det finska Konkurrens- och konsumentverket för att träda i kraft.