Nyheter
2013-09-26

Att nå en exklusiv målgrupp med stil

– Konkurrensen har ökat bland danska inredningsmagasin under de tre senaste åren. Nya titlar kämpar hårt för att ta sig in på den attraktiva och exklusiva marknaden, säger Erik Rimmer, chefredaktör för Bo Bedre, som är överlägset störst inom segmentet. Som den mest populära tidskriften om inredningsdesign har den mer än dubbelt så stor upplaga som sin närmaste konkurrent.

Men trots sin särställning beslöt sig Benjamin Media, utgivare av Bo Bedre, att ytterligare förbättra sin ställning genom att lansera en helt ny titel: Costume Living. – Costume Living är vårt sätt att befästa vår ställning som ledande utgivare av tidskrifter om inredningsdesign i Danmark, säger Erik Rimmer.

Den nya tidskriften är en modern, stadsinriktad tidskrift med en mer exklusiv målgrupp än Bo Bedre, och den bygger vidare på det befintliga dammodemärket Costume. – Tidskriften kommer främst att publicera lägenhetsreportage med fokus på stadsliv och hur design och mode är tätt sammanlänkade i dag när det gäller trender och stil, säger Erik Rimmer.

Varje nummer kommer att innehålla en trendrapport och ett särskilt avsnitt om resor till europeiska storstäder.

– Hemmen i det första numret är internationella och mycket exklusiva. Ett reportage om en fantastisk lägenhet i Stockholm är förmodligen det som står ut allra mest, säger Erik Rimmer.