Nyheter
2016-06-24

Bo Strömstedt 1929-2016

Bo Strömstedt har gått bort. Han efterlämnar sin fru, journalisten och författaren Margareta Strömstedt, och barnen Lotten och Niklas Strömstedt.

Bo Strömstedt var en av de verkliga publicistiska jättarna i Bonniers historia. Han började på Expressen som litteraturkritiker under tidigt 1950-tal, blev kulturchef 1961 och sedan chefredaktör från 1977 till 1991. Under Bo Strömstedts tid som både kulturchef och chefredaktör var ett stort antal av Sveriges ledande författare och intellektuella knutna till tidningen. Bland dem Anders Ehnmark, Lars Forsell och Vilhelm Moberg. Det var också i Expressen som Astrid Lindgren inför valet 1976 valde att gå till storms mot det svenska skattesystemet i essän Pomperipossa i Monismanien.

Under Bo Strömstedts år vid rodret för Expressen befann han sig mitt i den svenska samhällsdebatten. Han försvarade också den blandning av förströelse, sensation och allvar som är svensk kvällstidning. Han gjorde det i debatten, och vid sex tillfällen försvarade han även utgivningsbeslut i domstol. Han vann vid samtliga tillfällen.  Expressens chefredaktör Thomas Mattssons citerar i sin minnestext en passage ur Bo Strömstedts memoarer Löpsedeln och insidan: ”Kontroversen är kvällstidningens livsluft. Kontroversen var också min livsluft: meningsfulla bråk livade dagen och sinnet.” 

Vi minns idag en av Sveriges största publicister, och en absolut centralgestalt i Bonniers journalistiska historia.