Nyheter
2020-10-08

Bonnier Ventures investerar i AI-baserad HR-bolaget Winningtemp

Bonnier Ventures meddelade idag att de har investerat 45 miljoner kronor i Winningtemp – ett snabbt växande startupbolag från Göteborg som skapat en AI-baserad HR-mjukvara.

Appen mäter hur medarbetarna i en organisation mår och hjälper arbetsledare åtgärda eventuella problem. Syftet är att förbättra stämningen på jobbet och minska antalet sjukskrivningar. Winningtemps mjukvara, som säljs som en prenumeration enligt ”Saas-modell”, bottnar i mängder av vetenskapliga studier och förbättras kontinuerligt med hjälp av företagets AI-plattform. Denna hjälper chefer och företagsledare att visualisera de anställdas beteende och utveckling i realtid, enligt bolaget.

Investeringen var en del av en serie B-finansiering på 157 miljoner kronor (17,6 miljoner dollar) som letts av Bonnier Ventures och den brittiska investeraren Frog Capital. Befintliga investerare deltog också i rundan.

Investeringen sker i en tid då Bonnier Ventures skalar upp sina satsningar. Riskkaptialbolagets årliga investeringsmandat har fördubblats till cirka 200 miljoner kronor. Det utvidgade mandatet är föranlett av flera år av stark portföljutveckling och att nya medel blev tillgängliga från Bonnier Groups avyttring av Bonnier Broadcasting förra året.

– Vi är väldigt glada över att samarbeta med Winningtemp och stödja dem den fortsatta  utvecklingen av plattformen, även utanför Norden. Den här investeringen kryssar i många rutor för oss. Winningtemp har en innovativ produkt inom ett växande makroområde, starka grundare, en sund affär som kan skalas upp, och en verksamhet som vi kan hjälpa med tillväxtkapital och expertis för att påskynda den internationella expansionen, säger Ulrika Saxon, vd för Bonnier Ventures.

Bonnier Ventures kommer att fortsätta på sin inslagna väg med aktiva minoritetsinnehav i snabbt växande teknikföretag i tidiga tillväxtstadier. Med det utökade mandatet kommer man nu också att kunna rikta sig till företag i senare stadier samt fortsätta att stödja företagen i den befintliga portföljen under deras tillväxtresor.