Nyheter
2022-08-15

Bonniers vd Stina Andersson lämnar sin tjänst

Bonnier Groups styrelse och bolagets verkställande direktör Stina Andersson har kommit överens om att Stina Andersson lämnar sin roll som VD. Orsaken till det gemensamma beslutet är att det råder för stora skillnader i uppfattningar om investeringsverksamhetens inriktning framöver.

– Det är tråkigt att den här situationen uppstår, trots de bästa intentioner och ambitioner. Vi har dock gemensamt kommit fram till att det här är den bästa vägen framåt, säger Erik Haegerstrand, styrelseordförande i Bonnier Group.

– Samsyn mellan styrelse och VD är en förutsättning för att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, och tyvärr har vi inte riktigt nått dit. Då är det bättre för oss alla att vi går skilda vägar, säger Stina Andersson.

– Jag vill tacka Stina Andersson för hennes arbete under den här tiden, säger Erik Haegerstrand. Bolaget har fortsatt att utvecklas väl och Stina kommer bibehålla sitt engagemang inom gruppen även framledes, som styrelseledamot i Bonnier Fastigheter.

– Jag är tacksam för min tid som VD på Bonnier. Det är en fantastisk grupp med många duktiga medarbetare, och jag är glad över att fortsatt vara engagerad i Bonnier Fastigheter, säger Stina Andersson.

Erik Haegerstrand tillträder som VD för gruppen och fortsätter även som styrelseordförande.

– Bonnier har en stark balansräkning och de rörelsedrivande bolagen Bonnier News, Bonnier Books, SF Studios och Adlibris utvecklas väl, liksom Bonnier Fastigheter, säger Erik Haegerstrand. Investeringsverksamheterna i Bonnier Ventures och Boninvest arbetar vidare, i sina förstärkta organisationer, med många möjligheter till nya förvärv och kapitalplaceringar.

För kontakt;
Magnus Janson, 070 – 844 0656 
magnus.janson@bonnier.se