Nyheter
2013-02-05

Expressen startar Wasp Communication

När annonsörer letar efter smarta lösningar som bryter ny mark, måste medieföretag svara upp mot kraven på annonsering som överbrygger gapet mellan kanalerna de jobbar inom.

Expressen tar det hela ett steg längre med Wasp Communication som är tidningens nya byrå för uppdragsproduktion.

Den är döpt efter Expressens klassiska geting och kommer att fokusera på redaktionell kommunikation.

 – I det här fallet handlar det om att kommunicera redaktionellt via samtliga kanaler: print, digitalt och rörligt. Vi ska göra kund- och personaltidningar, webbsidor, webb-tv och allt annat som ryms inom ramen för redaktionell kommunikation, säger Jonas Nilsson som kommer att driva Wasp Communication.

Marknaden för redaktionell kommunikation är stark, menar Jonas Nilsson:

– Allt fler företag upptäcker fördelarna med att kommunicera redaktionellt, framför allt nu när det går att nå kunderna i realtid tack vare att de flesta ständigt är uppkopplade via datorer och smartphones.

– Att kommunicera redaktionellt i egna kanaler blir en allt viktigare del i företagens marknadsföringsmix eftersom de på det sättet kan bygga relation och lojalitet med kunderna vilket i förlängningen innebär en ökad försäljning. 

För Expressen var det ett naturligt steg att starta Wasp Communication.

 – Vi har ett starkt erbjudande tack vare att vi kan erbjuda både högkvalitativa redaktionella  produkter och effektiva distributionskanaler via Expressens printprodukter och digitala kanaler, säger Jonas Nilsson.

– Vår största utmaning blir att paketera erbjudandet på ett attraktivt och tydligt sätt så att kunderna förstår fördelarna med vårt upplägg, avslutar han.