Ellinor Schutz, SEB, Cecilia Safaee, vd för Hemmaplan, och Mikael Franzén, SEB står framför Gottsunda Centrum

Ellinor Schutz, SEB, Cecilia Safaee, vd för Hemmaplan, och Mikael Franzén, SEB. FOTO: SEB

Nyheter
2023-01-12

Hemmaplans köp av Gottsunda Centrum finansierat genom hållbarhetslänkat lån

Hemmaplan har tecknat ett hållbarhetslänkat lån med SEB. Räntan på lånet är kopplat till mål för minskad energiförbrukning, ökad trygghet och fler jobb i Gottsunda Centrum i Uppsala.
– För oss har det varit en självklarhet att koppla vår finansiering till våra hållbarhetsmål, säger Hemmaplans vd Cecilia Safaee.

Fastighets AB Hemmaplan, som majoritetsägs av Bonnier Fastigheter, förvärvade Gottsunda centrum våren 2022. Centrumet omfattar 29 000 kvadratmeter och inrymmer bland annat handel, vård och samhällsservice, bibliotek, kulturhus och kontor.

Tillsammans med de som bor och är verksamma i området vill Hemmaplan utveckla Gottsunda Centrum till en levande mötesplats och driva en positiv samhällsutveckling.

Hemmaplans köp av Gottsunda centrum har finansierats genom ett hållbarhetslänkat banklån hos SEB. Det innebär att räntan på lånet är knuten till sociala och miljömässiga mål, med en rabatt om målen nås och ett påslag om Hemmaplan misslyckas med att nå målen.

– Genom att offentliggöra och rapportera våra mål med utvecklingen av Gottsunda Centrum, och i förlängningen hela området, kan vi påvisa att en positiv samhällsutveckling också är en ekonomiskt hållbar affär, säger Cecilia Safaee.

– Det ställer högre krav på oss att lyckas, och vi hoppas att det också kan inspirera andra fastighetsägare att arbeta långsiktigt med samhällsutveckling i sin förvaltning.

Hemmaplans hållbarhetsstrategi fokuserar på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, det sistnämnda av särskild vikt i områden präglade av socioekonomiska utmaningar.

Målsättningen är att 100 unika individer i Gottsunda varje år ska få meningsfull sysselsättning genom centrumet, något som är möjligt eftersom Hemmaplan nu äger lokaler för handel och service.

Hemmaplan vill dessutom öka tryggheten i och kring Gottsunda. En trygghetsmätning genomförs varje år av en oberoende, extern part. Den senaste mätningen visade att 70.9 procent av hyresgästerna och besökarna kände sig trygga i centrumet. Målet är att 90 procent ska känna sig trygga.

Det miljömässiga målet är att minska energiförbrukningen i Gottsunda Centrum med 50 procent fram till 2030.

– Att hjälpa bolag som Hemmaplan att kommunicera det finansiella värdet av deras hållbarhetsstrategi genom hållbar finans ligger väl i linje med SEB:s strategi, säger Mikael Franzén, Head of Real Estate Coverage Sweden på SEB.