Nyheter
2023-05-02

“Våra kunder, både privatpersoner, företag och offentlig sektor, vill göra klimatsmarta köp.”

Tre frågor om klimatarbetet till Linnéa Hård af Segerstad, hållbarhetsansvarig, Adlibris

Vad av det ni gjort för klimatet under 2022 är ni mest stolta över?

De förändringar vi gjort kopplat till frakt som minskat klimatpåverkan, både för leveranser in till vårt lager och ut till kund. Vi jobbar stenhårt med vilka fraktalternativ vi marknadsför i kassan. Förändringarna vi gjorde under 2022 flyttade stora volymer från leveransalternativ med högre klimatpåverkan till leveransalternativ med lägre klimatpåverkan. Vi har även gjort förflyttningar kopplat till inleveranserna till vårt lager. Vi flyger inte längre något gods inom Europa utan kör i stället med lastbil.

Hur kopplar ni affärsnytta till klimatarbetet?

Våra kunder, både privatpersoner, företag och offentlig sektor, vill göra klimatsmarta köp. Som kund är det svårt att veta vad ens köp har för påverkan på miljön och ibland svårt att påverka. När vi minskar en orders genomsnittliga klimatpåverkan får kunderna en bättre köpupplevelse och blir nöjdare av att kunna göra ett köp som går i linje med vad de vill.

Vilken är den största utmaningen framåt?

Adlibris största utsläppskategori är produktion av varorna vi säljer, det vill säga produktion av böcker och kontorsmaterial, pussel och spel. Eftersom Adlibris inte producerar varorna själva är vår största utmaning hur vi kan jobba med våra leverantörer för att produkternas klimatpåverkan ska minska.

Läs mer om Adlibris hållbarhetsarbete här