Nyheter
2016-04-17

Jeanette Bonnier

Vår kära Jeanette har lämnat oss. Hon var Bonniers enskilt största ägare och satt under många år i styrelserna för bland annat Expressen, Dagens Nyheter, Svensk Filmindustri och Bonnier AB.

Bortsett från det formella mandatet som styrelseledamot och ägare, hade Jeanette Bonnier under många år även en oerhört stark ställning bland ägarna i kraft av sitt engagemang, sin insikt i verksamheten och sin lyskraft. Hon var uppskattad, respekterad, älskad och ibland säkert också fruktad. När jag fick ett e-mail av Jeanette så var det alltid skrivet i versaler. Men inte bara det, hon PRATADE också i versaler. Och det fick genomslag. Jeanette hade ett inflytande på ägarbesluten som ofta till och med gick utöver hennes betydande ägarandel.

Att Jeanette hade genomslag även utanför ägarkretsen kan man idag bland annat se i minnesord i DN och Expressen (som idag bytt sin blå ram till svart sorgkant). Även om hon hade ett brett engagemang för Bonniers verksamheter så stämmer det att hon hade en alldeles särskild kärlek till Expressen; ”Expressen älskade hon förbehållslöst, DN respekterade hon”, som Peter Wolodarski skriver. När hon pratade öppet kring sitt liv i intervju-programmet ”Min sanning” strömmade det in översvallande positiva reaktioner från tittarna.

Ett bestående arv efter Jeanette är också Bonniers konsthall. Att hennes arv nu kommer att användas till en stiftelse till förmån för bland annat just konsten och för att stärka det fria ordet känns rätt och logiskt. Stiftelsen kommer därmed att stärka samma värden som hon var en förkämpe för under hela sitt liv. 

Jag kommer att sakna henne djupt.

 

Carl-Johan Bonnier

Styrelseordförande, Bonnier AB