Nyheter
2021-05-28

2020 – ett annorlunda år

År 2020 var inte som något annat år – en pandemi satte sin prägel på världen. Det skapade stor mänsklig oro med konsekvenser som ännu är svåra att överblicka.

Även Bonniers verksamheter påverkades naturligtvis. En del bolag mindre, en del mer. Våra medarbetare, kunder, användare och bolag berördes alla av till exempel nedstängningar och hemarbete. 

Läs nedan i vår årsberättelse och i vår årsredovisning om hur vi sammanfattar år 2020. 

Att säkra människors hälsa kommer i alla lägen först. Utan kraften hos våra individer stannar verksamheterna. Men paradoxalt nog har 2020 även accelererat nödvändiga förändringar och omställningar. Våra tjänster och produkter har kunnat vara till hjälp för att hantera situationen. Efterfrågan på journalistik och läsupplevelser är stark. De digitala affärsmodellerna fungerar. Vårt fastighetsbestånd är stabilt och långsiktigt, där 100-åriga byggnader blir basen för nya snabbrörliga verksamheter.

Nya frågeställningar dyker upp i spåren av omställningen, och vi är redo att göra det Bonnier alltid har gjort – kombinera innovation med gedigen kunskap för att bidra till ett bättre samhälle. Genom journalistik, berättelser, kunskap och underhållning vill vi göra de samhällen vi verkar i öppnare, intressantare, roligare och mer välinformerade.

När vi summerar detta annorlunda år, 2020, har resultatet, efter stor osäkerhet, utvecklats på ett sätt som överträffar förväntningarna.

EBITA 1,4 miljarder SEK är en förbättring med 1,0 miljard från föregående år för jämförbara enheter. 
Bonnier News, Bonnier Books och Bonnier Fastigheter står för de stora resultatbidragen. Att Adlibris vände förlust till vinst under året, med en stark avslutning, är också värt att framhålla. 
SF Studios lämnade efter omständigheterna ett bra resultat om än långt ifrån målsättningen före pandemin. 
Bonnier Publications har en fortsatt god marginal men lägre annonsintäkter sänker resultatet. 
Våra centrala kostnader har minskat ytterligare som en del i planen för strukturförändringen från 2018.

Ett starkt ekonomiskt resultat för 2020 ger oss förutsättningar att efter bästa förmåga forma en bättre framtid.

BONNIER GROUP ÅRSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2020